Bemærk

De spørgende pronominer og adverbier har altid accent.

Man sætter omvendt spørgsmålstegn foran spørgesætninger (hold Alt-knappen nede og tast 0191 på det numeriske tastatur) og almindeligt spørgsmålstegn efter.

Subjektet kan placeres foran spørgesætningen (i ekstraposition). Bemærk tegnsætningen:

Y tu madre, ¿dónde está?
(Og din mor, hvor er hun?)

Spørgsmålet "hvorfor?" hedder
¿por qué?
(af hvilken årsag?
egtl. "på grund af hvad?")
eller
¿para qué?
(med hvilket formål?
egtl. "for (at gøre) hvad?)

Qué og andre spørgeord kan også bruges i udråb:

¡Qué asco!
(Hvor væmmeligt!)
¡Qué casa más bonita!
(Sikke dog et flot hus!)
¡Cómo llueve!
(Hvor det dog regner!)

Omvendt udråbstegn: Hold Alt-knappen nede og tast 0161 på det numeriske tastatur.

Si ("om") bruges kun i ledsætninger svarende til helspørgsmål :

¿Estáis contentos?
Er I tilfredse?
Ana pregunta si estáis contentos
(Ana spørger om I er tilfredse)

og kan ikke som på dansk anvendes foran andre spørgeord i delspørgsmål:

¿De qué trata la película?
(Hvad handler filmen om?
Carmen pregunta de qué trata la película
(Carmen spørger om hvad filmen handler om)

I en del tilfælde konstrueres dansk og spansk forskelligt med hensyn til spørgeudtryk, fx

¿Qué hora es?
(Hvad er klokken?)
¿A qué hora empieza la película?
(Hvornår begynder filmen?)
¿Cuántos años tienes?
(Hvor gammel er du?)
¿Cómo te llamas?
(Hvad hedder du?)
¿Qué tiempo hace?
(Hvordan er vejret?)
¿A cuánto estamos?
(Hvilken dato er det?)

Bemærk oversættelsen af sætninger med "hvor længe?", der afhænger af om den omtalte aktivitet er afsluttet eller endnu varer ved:

¿Cuánto tiempo ha vivido José en Madrid?
¿Cuánto tiempo lleva José en Madrid?
¿Desde hace cuánto tiempo vive José en Madrid?
(Hvor længe har José boet i Madrid? - José bor stadig i Madrid)
¿Cuánto tiempo vivió Juan en Madrid?
(Hvor længe har Juan boet i Madrid? - Juan bor der ikke mere)

Opdateret den 15.5.2009

Spørgende pronominer og adverbier

Man skelner mellem to typer spørgsmål:

 1. Helspørgsmål kræver ingen spørgeord og besvares med eller no.
  Der bruges ofte omvendt ordstilling, men dog ligefrem ordstilling hvis subjektet er langt. I dette tilfælde er det kun på tonefaldet (stigende intonation) man kan høre at det er et spørgsmål.
  Está Juan?Er Juan til stede/hjemme?
  ¿La madre de tu amiga está aquí? - Sí. Er din venindes mor her? - Ja.
 2. Delspørgsmål kræver et spørgende pronomen eller adverbium og kan ikke besvares med sí/no.
  Der er omvendt ordstilling som på dansk.
  ¿Dónde está tu madre? - En casa. Hvor er din mor? - Hjemme.

Denne side behandler

Spørgende pronominer

Quién og cuál bøjes i tal, cuánto i køn og tal, og qué er ubøjeligt.
En præposition kommer foran det spørgende pronomen, og hvis det er personobjekt, skal der a foran.

Quién, quiénes: hvem

Quién bruges kun om personer og kun substantivisk. De quién/quiénes svarer til dansk "hvis" eller "om hvem".

¿Quién es? Hvem er det?
¿Quiénes son?Hvem er de(t)?
¿En quién estás pensando?Hvem tænker du på?
¿A quiénes ha invitado Juan?Hvem har Juan inviteret?
¿De quién es la bici?Hvis er cyklen?
Hvis cykel er det?
¿De quiénes habla Carmen?Hvem taler Carmen om?

Qué: hvad, hvilken, hvilket, hvilke

Qué anvendes substantivisk i betydningen "hvad" og attributivt i betydningen "hvilken, hvilket, hvilke".

¿Qué es esto? Hvad er det(te)?
¿Qué prefieres?Hvad foretrækker du?
¿Qué helado prefieres?Hvilken is foretrækker du?
¿Por qué te vas?Hvorfor går du?
¿De qué libros estás hablando?Hvilke bøger taler du om?
¿A qué amigos invitaste?Hvilke venner inviterede du?

Cuál, cuáles: hvem, hvad, hvilken/hvilket, hvilke

Cuál bruges kun substantivisk. Spørgsmålet gælder "hvilken" af et begrænset udvalg af personer, ting eller begreber og efterfølges ofte af de + substantiv.

¿Cuál (de las películas) te gusta más? Hvilken (af filmene) kan du bedst lide?
Hvad for en (af filmene) kan du bedst lide?
¿A cuáles (de los chicos) prefieres?Hvilke (af drengene) foretrækker du?
Hvem (af drengene) foretrækker du?
¿Cuáles son los pintores más famosos de España?Hvilke/hvem er de mest berømte malere i Spanien?
Hvilke malere er de mest berømte i Spanien?

Cuánto, cuántos, cuánta, cuántas: hvor meget, hvor mange

Cuánto bruges om personer og ting og både substantivisk og attributivt.

¿Cuánto cuesta? Hvor meget koster det?
¿Cuántos vinieron a la fiesta?Hvor mange kom der til festen?
¿A cuántas chicas conoces?Hvor mange piger kender du?

Spørgende adverbier

Adverbier er altid ubøjelige. Dónde og cuándo kan styres af præposition, og denne kommer altid foran det spørgende adverbium.

Dónde: hvor

Adónde ("hvorhen") skrives altid i ét ord.

¿Dónde está tu madre? Hvor er din mor?
¿Adónde vas?Hvor skal du hen?
¿De dónde eres?Hvor er du fra?

Cuándo: hvornår

Bemærk oversættelsen af de to sidste eksempler.

¿Cuándo se van tus amigos? Hvornår tager dine venner af sted?
¿Cuándo han llegado?Hvornår er de ankommet?
¿Hasta cuándo se quedarán aquí?Hvor længe bliver de her?
("indtil hvornår")
¿Desde cuándo están aquí?
(præsens fordi de endnu er her)
Hvor længe bliver har de været her?
("Siden hvornår er de her?")

Cómo: hvordan

Cómo kan i nogle tilfælde også oversættes med "hvad" og "hvorfor", se eksemplerne.

¿Cómo estás? Hvordan har du det?
¿Cómo han venido aquí?Hvordan er de kommet hertil?
¿Cómo te llamas?Hvad hedder du?
("Hvordan kalder du dig?")
¿Cómo?Hvad behager?
Hvad siger du?
¿Cómo has llegado tan tarde?Hvorfor kom du så sent?
Hvordan kan det være at du kom så sent?

Spørgende ledsætninger

Spørgende ledsætninger indledes af fx preguntar, saber.
Til helspørgsmål svarer ledsætninger indledt med si ("om"), og der kan være både ligefrem og omvendt ordstilling.

No sé si Ana vendrá.
No sé si vendrá Ana.
Jeg ved ikke om Ana kommer.

Til delspørgsmål svarer ledsætninger indledt med spørgende pronomen eller adverbium. I disse sætninger er der ofte omvendt ordstilling som i spørgende helsætninger, især hvis verbalet er kort.

Juan pregunta quién es ese hombre.Juan spørger om hvem den mand er.
No sé qué prefiere mi padre.Jeg ved ikke hvad min far foretrækker.
No comprendo por qué se va María.Jeg forstår ikke hvorfor María går.
No sé a cuál de los chicos prefiere mi amiga.Jeg ved ikke hvem af drengene min veninde foretrækker.
No saben cuándo llega el tren.De ved ikke hvornår toget ankommer.
Preguntan dónde está tu madre.De spørger om hvor din mor er.
Muchas veces me pregunto por qué los niños lloran por la noche.Jeg spekulerer ofte på hvorfor børn græder om natten

I forbindelse med saber bruges ofte ledsætningsemne, dvs. spørgeord + infinitiv, men kun når verbalet og infinitiven har samme subjekt.

No saben qué decir ni hacer. De ved ikke hvad de skal sige eller gøre.
No sé adónde ir.Jeg ved ikke hvor jeg skal gå hen.

Ofte bruges i stedet for spørgende qué en relativsætning indledt med lo que (dog ikke i ledsætningsemner).

Juan no sabe lo que pasa.
= Juan no sabe qué pasa.
Juan ved ikke hvad der sker.