Bemærk

De fleste verber som er refleksive på spansk, er det også på dansk. Men det gælder ikke alle, fx
acordarse (de)
(at huske, egtl. minde sig selv om)
acostarse
(at gå i seng, egtl. at lægge sig)
arrepentirse de
(at fortryde)
asustarse
(at blive forskrækket)
atreverse a
(at turde, at driste sig til)
bañarse
(at bade, egtl. at bade sig)
callarse
(at tie stille)
darse cuenta de
(at blive klar over, at lægge mærke til)
desmayarse
(at besvime)
despertarse
(at vågne, egtl. at vække sig)
dormirse
(at falde i søvn)
ducharse
(at tage brusebad, egtl. at bruse sig)
encontrarse con
(at møde (tilfældigt), at støde på)
escaparse
(at stikke af, at flygte)
enterarse de
(at få at vide, at få kendskab til)
equivocarse
(at tage fejl)
irse
(at gå sin vej)
jactarse
(at prale, at vigte sig)
llamarse
(at hedde, at kalde sig)
levantarse
(at stå op (om morgenen), at rejse sig)
mudarse
(at flytte (et andet sted hen))
olvidarse de
at glemme
parecerse a
(at ligne)
ponerse
(at tage på (om beklædningsgenstande),
at iføre sig)
resfriarse
(at blive forkølet)
quedarse
(at (for)blive)
quejarse
(at klage, at beklage sig)
quitarse
(at tage af (om beklædningsgenstande))
suicidarse
(at begå selvmord)

"Hinanden" kan også oversættes med mutuamente eller entre sí (gensidigt, indbyrdes):

Se ayudan mutuamente
Se ayudan entre sí

(De hjælper hinanden)

Det lille ord se bruges i flere sammenhænge:

1. Ved refleksive verber (= "sig" og i formel tiltale "Dem"):
Pedro se afeita
(Pedro barberer sig)
¿Usted ya no se afeita?
(Barberer De Dem ikke længere?)


2. I tilfælde hvor dansk ofte bruger possessivt pronomen:
Juan se lava las manos
(Juan vasker sine hænder)

3. I refleksiv passiv (ofte svarende til danske konstruktioner med "man", "blive" eller -sverbet):
Se come bien aquí
(Man spiser godt her)
La casa se contruyó en dos meses
(Huset blev bygget på to måneder)
Se oye ruido en la calle
(Der høres larm på gaden)
Se exportan naranjas
(Der eksporteres appelsiner)

Læs mere om oversættelse af "man".

4. Som personligt pronomen erstattende dativpronominerne le og les når der kommer objektsformer der begynder med l (lo, los, la, las) efter:
No se lo he dicho
(Jeg har ikke fortalt ham/hende/dem/Dem det)

Opdateret den 10.4.2009

Refleksive pronominer

Det særlige ved de refleksiver pronominer er at de viser tilbage til sætningens subjekt. Der er forskel på om "hun vasker sig" (refleksivt pronomen) eller om "hun vasker hende" (personligt pronomen).
Kun i 3. person adskiller formerne sig fra de personlige pronominer, og de placeres på samme måde som de bundne personlige pronominer, se Placering af bundne personlige pronominer.

Denne side behandler

Former

Singularislavarseat vaske sig
1. personme migme lavojeg vasker mig
2. personte digte lavasdu vasker dig
3. personsesig, Dem(él) se lava
usted se lava
han vasker sig
De vasker Dem
Pluralis
1. personnos osnos lavamosvi vasker os
2. personosjeros laváisI vasker jer
3. personse sig, Demse lavande vasker sig

Se kan forstærkes med den ubundne form , og hertil kan føjes mismo(s), misma(s).

Los niños se lavan a sí mismos. Børnene vasker sig selv.

I eksemplet ovenfor bruges a fordi der er tale om et personobjekt. Her kan se ikke udelades.
Ikke-refleksive verber kan også kombineres med præposition + (+ mismo). Bemærk den særlige sammenskrivning consigo.

Están muy seguros de sí (mismos). De er meget sikre på sig selv.
Ana siempre piensa en sí (misma) .Ana tænker altid på sig selv.
Traerán al niño consigo.De tager barnet med sig (herhen).

Refleksivt pronomen svarende til dansk possessivt pronomen

I forbindelse med legemsdele og beklædningsgenstande hvor dansk ofte bruger pos­ses­sivt pronomen, bruger spansk refleksivt pronomen samt bestemt artikel foran substantivet.

Me lavo las manos. Jeg vasker mine hænder.
¿Te has cortado el pelo?Har du klippet dit hår?
Ana se pone el vestido rojo.Ana tager sin røde kjole på.
Juan se quita la chaqueta.Juan tager sin jakke af.

Refleksivt pronomen svarende til dansk "hinanden"

Svarende til dansk "hinanden" bruges det refleksive pronomen i pluralis (nos, os, se), men kun når det er objekt eller indirekte objekt.

Se ayudan. De hjælper hinanden.
Todos se miran.Alle kigger på hinanden.
Nos conocemos bien.Vi kender hinanden godt.
Se dan regalos.De giver hinanden gaver.

For at tydeliggøre (se = "hinanden" eller "sig selv"?) kan der tilføjes uno a otro, som bøjes i køn og tal og også kan have bestemt artikel.

Se ayudan (el) uno a(l) otro. De hjælper hinanden.
( to personer)
Se ayudan (las) unas a (las) otras.De hjælper hinanden.
(flere end to)

Ved ikke-refleksive verber bruges også uno - otro svarende til dansk "hinanden".

Piensan (el) uno en (el) otro. De tænker på hinanden.
Corren (los) unos hacia (los) otros.De løber hen mod hinanden.