Bemærk

Tallene 500, 700, 900 har en speciel stavemåde:

quinientos
setecientos
novecientos

"En halv" hedder medio uden artikel, fx

medio kilo de azúcar
(et halvt kilo sukker)
media hora
(en halv time)
un litro y medio de leche
(halvanden liter mælk)

Unos og unas bruges i betydningen cirka foran tal, fx

unos veinte coches
(cirka tyve biler)
unas veinte personas
(cirka tyve personer)


I samme betydning bruges un foran medio ("en halv"):

media hora
(en halv time)
una media hora
(cirka en halv time)

hver i forbindelse med tal hedder cada, og der bruges mængdetal, fx

cada dos días
(hver anden dag)
cada media hora
(hver halve time)
cada tres meses
(hver tredje måned)
cada quince días
(hver fjortende dag)

Romertal

Grundtallene er

I (1)
V (5)
X (10)
L (50)
C (100)
D (500)
M (1000)


De øvrige tal fås ved at lægge til/trække fra (via foranstilling/efterstilling):

II (2)
IV (4)
XII (12)
XIX (19)
CL (150)
DCC (700)
MMVIII (2008)

Regneudtryk

dos más tres son cinco
(2 + 3 = 5)
diez menos cuatro son seis
(10 - 4 = 6)
dos (multiplicado) por siete son catorce
(2 x 7 = 14)
cuatro dividido por dos son dos
(4 : 2 = 2)

Også igual a (=)

Opdateret den 8.5.2009

Talord

Der findes mængdetal og ordenstal, men ordenstal bruges i et begrænset omfang (1.-10.) i almindeligt sprog.

Mængdetal

0 cero 10 diez20 veinte
1 uno, una (un)11 once21 veintiuno, -a (veintiún)
2 dos12 doce22 veintidós
3 tres 13 trece23 veintitrés
4 cuatro14 catorce24 veinticuatro
5 cinco15 quince25 veinticinco
6 seis16 dieciséis26 veintiséis
7 siete17 diecisiete27 veintisiete
8 ocho18 dieciocho28 veintiocho
9 nueve19 diecinueve29 veintinueve

Mængdetallene forbindes kun med y mellem enere og tiere. I tallene 16-29 skrives det i og i ét ord.

30 treinta 40 cuarenta50 cincuenta
31 treinta y uno, -a (un)41 cuarenta y uno, -a (un)51 cincusingularis y uno, -a (un)
32 treinta y dos42 cuarenta y dos52 cincuenta y dos
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 ciento, cien 101 ciento uno, -a (un)110 ciento diez
200 doscientos, -as1000 mil1100 mil cien (ciento)
300 trescientos, -as1130 mil ciento treinta1492 mil cuatrocientos noventa y dos
400 cuatrocientos, -as2000 dos mil2008 dos mil ocho
500 quinientos, -as100.000 cien mil1.000.000 un millón
600 seiscientos, -as2.000.000 dos millones1.000.000.000 mil millones
("en milliard")
700 setecientos1.000.000.000.000
un billón
800 ochocientos1.000.000.000.000.000.000
un trillón
900 novecientos

Mængdetallene 0-199 er ubøjelige med undtagelse af de tal hvori uno/una indgår. Desuden forkortes uno til un foran et substantiv i maskulinum.

¿Cuántos chicos hay? Hvor mange drenge er der?
Hay uno/veintiuno.Der er en/enogtyve.
Hay un chico/veintiún chicos.Der er en dreng/enogtyve drenge.
¿Cuántas chicas hay? Hvor mange piger er der?
Hay una/treinta y una.Der er en/enogtredive.
Hay una chica/treinta y una chicas.Der er en pige/enogtredive piger.

Tallene 200-900 bøjes i køn. De har samme køn som det substantiv det lægger sig til, også når det er underforstået. Ved årstal anvendes maskulinumsendelse fordi años ("år") er underforstået.

¿Cuántas personas hay? Hvor mange personer er der?
Hay setecientas setenta personas.Der er 770 personer.
Hay setecientas setenta.Der er 770.
mil novecientos treinta y nueve1939

Ciento anvendes i tallene 101-199 og i por ciento ("procent"). Om 100 bruges ciento eller kortformen cien, dog udelukkende cien foran substantiv.

¿Cuántos coches hay? Hvor mange biler er der?
Hay ciento setenta coches.Der er 170 biler.
Hay ciento/cien.Der er 100.
Hay cien coches.Der er 100 biler.
el ciento por ciento/cien por cien100 procent

Cien por cien bruges mest i overført betydning.

Son cien por cien españoles.De er hundrede procent spaniere.

Cientos (når det står alene) bruges kun i betydningen "hundredvis", og miles/millares kun i betydningen "tusindvis". De knyttes til et efterfølgende substantiv med præpositionen de. Det samme gælder un millón, millones.

Hay cientos de chicos en el parque. Der er hundredvis af børn i parken.
Fueron miles/millares de jóvenes al concierto. Der kom tusindvis af unge til koncerten.
Hay un millón de habitantes.Der er en million indbyggere.

Ved datoer anvendes mængdetal, dog kan der ved den første bruges både mængdetal og ordenstal. Måned og årstal tilknyttes med de. Datoer er maskulinum fordi día ("dag"), som er maskulinum, er underforstået.

el dos de mayo de 1808 den anden maj 1808
el uno de mayo/el primero de mayo den første maj

Der anvendes mængdetal om århundreder bortset fra de ti første. De skrives med romertal og placeres efter substantivet.

el siglo XX (læs: el siglo veinte) det tyvende århundrede

Der anvendes mængdetal ved konge-, kejser- og pavenavne bortset fra de ti første. De skrives med romertal og placeres efter substantivet.

el Papa Benedicto XII (læs: El Papa Benedicto doce) Pave Benedikt den Tolvte

Ordenstal

I almindeligt sprog bruges kun ordenstal til og med tiende. Herefter bruges mængdetal. Ordenstallene over tiende bruges især i formelt skriftsprog, men også ved nogle almindelige substantiver som vez ("gang") og piso ("etage"). Man kan altså om "11. etage" sige både el undécimo piso (ordenstal) og el piso once (mængdetal).

1. primero,-a (primer) 11. undécimo, -a21. vigésimo, -a primero, -a
2. segundo,-a 12. duodécimo, -a22. vigésimo, -a segundo, -a
3. tercero,-a (tercer)13. decimotercero, -a30. trigésimo, -a
4. cuarto,-a14. décimocuarto, -a40. cuadragésimo, -a
5. quinto,-a15. decimoquinto, -a50. quincuagésimo, -a
6. sexto,-a16. decimosexto, -a60. sexagésimo, -a
7. séptimo/-a17. decimoséptimo, -a70. septuagésimo, -a
8, octavo/-a18. decimooctavo, -a80. octogésimo, -a
9. noveno/-a19. decimonoveno, -a90. nonagésimo, -a
10. décimo/-a20. vigésimo, -a100. centésimo, -a
200. ducentésimo, -a
300. tricentésimo, -a
1000. milésimo, -a

Der bruges bestemt artikel foran ordenstal, dog ikke ved konge-, kejser- og pavenavne. Ordenstal bøjes i køn. Primero og tercero har kortformerne primer og tercer foran substantiv i maskulinum.

Felipe II (læs: Felipe Segundo)Filip den Anden
Carlos V (læs: Carlos Quinto)Karl den Femte
Es el sexto mandamiento.Det er det sjette bud.
Es la sexta vez. Det er sjette gang.
Es la primera/tercera/undécima vez.Det er første/tredje/ellevte gang.
Viven en el primer/tercer/vigésimo piso.De bor på første/tredje/tyvende etage.

Ordenstallene kan fungere som brøker, bortset fra "en halvdel" og "en tredjedel" der har selvstændige udtryk. Ofte foretrækkes udtryk med parte ("del")

una mitad - medio 1/2 en halvdel - en halv
un tercio - una tercera parte1/3 en tredjedel
un cuarto - una cuarta parte 1/4 en kvart - en fjerdedel
un quinto - una quinta parte1/5 en femtedel
un sexto - una sexta parte (osv.)1/6 en sjettedel
tres sextos - tres sextas partes3/6 tre sjettedele

Matematisk sprog har specielle former for brøker efter tiendedel. De består af mængdetal plus endelsen -avo.

onceavo1/11
doceavo1/12
treceavo 1/13
catorceavo1/14
quinceavo1/15
veinteavo1/20
veinticincoavo (osv.)1/25