A

Spansk grammatik

Adverbier

Adverbiernes rolle er at præcisere betydningen af et andet ord. De kan fx forstærke eller formindske betydningen af et verbum:

trabaja muchohan arbejder meget
trabaja pocohan arbejder lidt

Adverbier kan ikke bøjes i køn og tal, men en del af dem kan gradbøjes.

Adverbier kan præcisere følgende ordklasser (Adverbiet er fremhævet med fed og det/de ord det lægger sig til, med kursiv.):

verberTrabajan demasiado. De arbejder for meget.
adjektiverSon bastante altos. De er temmelig høje.
andre adverbierViven muy lejos. De bor meget langt væk.

De fødte adverbier

Som på dansk kan vi danne adverbier af adjektiver, men lidt over 40 adverbier er fødte adverbier i den forstand, at de har status af at være selvstændige ord. Den status har de, fordi de bliver brugt meget, og derfor er de vigtige at lære. Vi kan ofte se, at de er i familie med et andet ord, men de bliver adverbier på deres helt egen måde, hvorfor vi kalder med for fødte adverbier.

Bien og mal: godt og dårligt

Disse to adverbier findes både som fødte adverbier og afledninger af adjektiver, men deres kortformer er de mest anvendte:

biengodt, vel, udmærketCantan bien. De synger godt.
maldårligt, ondtVisten mal. De klæder sig dårligt.

Bien bliver ofte forvekslet med buen, som er kortformen af bueno foran maskulinum singularis: un buen coche. På spansk virker det helt forkert at forveksle de to ord, så det skal der fokus på: buen som adjektiv og bien som adverbium.

Muy eller mucho: meget

Muy og mucho betyder begge "meget.

Muy bruges foran grundform af adjektiver og adverbier, mens mucho efterstilles verbet, som det modificerer.

El chico es muy alto. Drengen er meget høj.adjektiv
La iglesia está muy lejos. Kirken er meget langt væk.adverbium
Juan habla mucho. Juan taler meget.verbum

Så vi kan forstå muy som kortformen af mucho, når det står foran et adjektiv eller adverbium i grundform.

Desuden bruges mucho til at forstærke komparativ af både adjektiver og adverbier.

Son mucho más altos que sus amigos. De er meget højere end deres venner.komparativ af adjektiv
Vemos mucho más claramente el horizonte. Vi ser horisonten meget tydeligere.komparativ af adverbium

Forskellen mellem muy og mucho svarer fuldstændig til forskellen mellem "very" og "a lot" på engelsk.

Tan eller tanto: så meget

Tan og tanto betyder begge "så meget".

Tan er den afkortede form, som bruges foran grundform af adjektiver og adverbier, mens tanto efterstilles verbet, som det modificerer.

¡El chico es tan alto!Drengen er så høj! (i den grad)
El chico es tan alto como su padre. Drengen er lige så høj som sin far.
¡La iglesia está tan lejos! Kirken er så langt væk!
La iglesia está tan lejos que no quieren ir. Kirken er så langt væk at de ikke vil derhen.
Juan habla tanto como su padre. Juan taler lige så meget som sin far.
Juan habla tanto que nadie escucha. Juan taler så meget at ingen lytter.

Desuden bruges tanto til at forstærke komparativ af både adjektiver og adverbier.

tanto mejor så meget desto bedre

Andre gradsadverbier

bastanteViajan bastante.De rejser temmelig meget/tilstrækkeligt.
Cantan bastante bien.De synger temmelig godt.
demasiadoComen demasiado.De spiser for meget.
La casa es demasiado grande.Huset er for stort.
pocoEs poco probable.Det er lidet sandsynligt.
másHoy trabajan más.I dag arbejder de mere.
menosGanamos menos hoy.Vi tjener mindre i dag.
todoPedro es todo calvo.Pedro er helt skaldet.
despacioHablan despacio.De taler langsomt.
deprisaHablan deprisa.De taler hurtigt.
casiEstá casi listoDen er næsten klar
sóloSólo hay cuatroDer er kun fire
quizásQuizás vienen cincoMåske kommer der fem

Adverbier om sted

Alle disse adverbier er meget vigtige, når vi skal beskrive et rum fx i forbindelse med en billedbeskrivelse.

Ligesom ved verberne og de demonstrative pronominer opdeles rummet i tre: tæt på den talende, tæt på modtageren og henne ved den, som man taler om.

aquíacáher
ahíder - (nær dig/jer))
allíalláder - (fjernt)

Forskellen på aquí og acá er der mange idéer om, men der er ikke en klar vedtaget regel. Acá og allá bruges dog mere i Latinamerika end i Spanien, men dette er også under forandring...

Andre adverbier, som beskriver, hvor noget er - i modsætningspar:

cerca vs lejosi nærheden, tæt på vs langt væk
delante vs detrásforan vs bagved
encima vs debajoovenpå, ovenover vs nedenunder, forneden

Disse sidste adverbier indgår alle fast forbindelse med de for at lave en præposition.

La escuela está cercaSkolen er tæt på
La escuela está cerca de mi casaSkolen ligger tæt ved mit hus

Adverbier om tid

Disse adverbier er vigtige at kunne, når man vil fortælle en historie.

ahoranu
antesfør
despuésderefter, så
entoncesdengang, dernæst, så
luegoderefter, så, om lidt
siemprealtid
todavíaendnu, stadig
yaallerede, nu
aúnstadig, dog, endog

Af disse kan antes og después skabe en præposition med de:

antes/después de las 2før/efter kl. 2

Adverbier om logik

ademásdesuden
asísådan, således
tambiénogså
tampocoheller ikke

recién, duro, alto, bajo

Nogle få adjektiver bruges adverbielt i faste udtryk:

reciénfor nyligrecién casado
recién nacido
nygift
nyfødt
durohårdttrabajar duroarbejde hårdt
alto/bajohøjt/lavthablar alto/bajotale højt/med lav stemme

Nægtelser

Placering og dobbeltbenægtelse

Hvis der er en nægtelse i en sætning, skal den altid stå foran verbalet.

Der er dobbeltbenægtelse i modsætning til dansk:

Pablo nunca lee el periódico. Pablo læser aldrig avisen.
Pablo no lee nunca el periódico. Pablo læser aldrig avisen.

De to sætninger betyder det samme - den eneste forskel er rytmen.

Hvis der er flere nægtelser, placeres den første før verbalet og de følgende bagefter.

Nunca sale con nadie.Han går aldrig ud med nogen.

I en dobbeltbenægtelse kan alle adverbierne stå før, mens pronominerne (nada, nadie, ninguno) skal stå efter.

En enkelt nægtelse (bortset fra no) har mere eftertryk end dobbelt nægtelse. I oversættelsen kan man tilføje ord som "overhovedet" og "absolut".

No se ve a nadie aquíMan ser ingen her
A nadie se ve aquíMan ser overhovedet ingen her

I nogle tilfælde er det ikke verbalet der benægtes, men subjektet. Her står næg­tel­sen foran subjekt.

No todos leen el periódico. Ikke alle læser avisen.

Mellem nægtelse og verbal kan der ikke komme andre ord end de bundne pronominer.

Pablo no lo lee nunca. Pablo læser den aldrig.
Pablo nunca se lava.Pablo vasker sig aldrig.
Pablo nunca se lo ha dicho a Ana.Pablo har aldrig fortalt Ana det.

I sætningsemner (uden verbal) pla­ce­res nægtelsen efter det, der benægtes.

Ahora no. Ikke nu.
Yo no.Ikke mig.

Ved infinitiv brugt som imperativ placeres næg­tel­sen foran.

No fumar. Rygning forbudt ("Ikke ryge").

No: ikke eller nej

Før et verbal betyder no "ikke". Hvis no står først i sætningen og har et komma efter, betyder det "nej".

No, no leo el periódico. Nej, jeg læser ikke avisen.

Som nævnt skal der placeres et no eller en anden nægtelse foran ver­balet hvis der kommer et andet næg­tel­ses­ord efter det.

Nunca lee el periódico. Han læser aldrig avisen.
No lee nunca el periódico.Han læser aldrig avisen.

Således kan no ikke stå efter verbalet - i modsætning til det danske "ikke".

No kan ikke udelades i følgende kombinationer:

Ya noikke mere, ikke længereJosé ya no fuma. José ryger ikke mere/ikke længere.bruges kun om tid
No ... hastaikke før, førstNo se levantan hasta las 8. De står ikke op før kl. 8.
De står først op kl. 8.
bruges kun om tid
No ... sinoikke ... men derimodLa blusa no es verde, sino azul. Blusen er ikke grøn, men blå.
No ... más queikke andet end, kunNo es más que un sueño. Det er kun en drøm.
Oversættelse af nægtelsen med et præfiks

En del substantiver og adjek­ti­ver kan benægtes ved hjælp af et præfiks

im-impacienciautålmodighed
in-invencibleuovervindelig
mal-malaventuraulykke
des-descontentoutilfreds

Ni: eller/ikke engang

Ni i betydningen "eller" bruges kun i negativ sammenhæng. I positiv sammenhæng bruges o.
Ni i betydningen "ikke engang" kan forstærkes med siquiera. I denne betydning kan det også bruges uden no.

No saben leer ni escribir. De kan ikke læse eller skrive.
No saben ni (siquiera) leer. De kan ikke engang læse.
Ni (siquiera) saben leer. De kan ikke engang læse.

Ni ... ni: hverken ... eller

No conozco ni a Juan ni a Pedro. Jeg kender hverken Juan eller Pedro.
Ni María ni Carmen los conocen. Hverken María eller Carmen kender dem.

Tampoco: heller ikke

Tampoco kan placeres flere steder i sætningen afhængigt af hvilket led det benægter. Hvis det kommer efter verbalet, skal der no foran.

Ana no lee tampoco el periódico. Ana læser heller ikke avisen.
Ana tampoco lee el periódico. Ana læser heller ikke avisen.
Tampoco Ana lee el periódico. Heller ikke Ana læser avisen.

Nunca, jamás: aldrig

Der er ingen betydningsforskel

José no fuma nunca. José ryger aldrig.
El pueblo unido jamás será vencido. Et forenet folk kan aldrig besejres.

De kan optræde i samme sætning, hvilket forstærker betydningen som i 'nogensinde' på dansk. Nunca står somr regel før jamás.

José nunca fuma jamás. José ryger aldrig mere.
José nuna jamás fuma. José ryger aldrig nogensinde.

Oversættelse af "ikke nogen" eller "ikke noget"

"Ikke nogen" eller "ikke noget" skal oversættes som en dobbeltbenægtelse på spansk - altså med et no ... nada/nadie/ninguno. Læs mere om disse pronominer her.

Placeringsreglerne gælder også for disse ord: enten før verbalet eller med et no for verbalet.

Fra adjektiv til adverbium

Adverbier dannes ved at føje endelsen -mente til adjektivets femininumsform.

Adjektiv i maskulinum Adjektiv i femininum Adverbium Betydning
lentolenta lentamentelangsomt
eleganteelegante elegantementeelegant
generalgeneral generalmentenormalt, almindeligvis
irónicoirónica irónicamenteironisk

Ved flere adverbier der sideordnes med fx y ("og") og pero ("men"), føjes -mente kun til det sidste.

Conducen lenta y tranquilamente De kører langsomt og roligt

Ofte foretrækkes omskrivninger med con ("med") + substantiv eller de un modo/de una manera ("på en måde") + adjektiv frem for de tunge adverbier med -mente.

Lo dicen irónicamente. Lo dicen con ironía.De siger det ironisk.
(med ironi)
Escriben correctamente. Escriben con corrección.De skriver korrekt.
(med korrekthed)
Visten elegantemente. Visten de un modo elegante.De klæder sig elegant.
(på en elegant måde)

Udtale af adverbier

Adverbiet bevarer sit tryk fra adjektivet, dvs. at der er tryk på to stavelser i ordet. Hoved­trykket ligger på næstsidste stavelse i -mente. En eventuel accent fra adjektivet bevares. I skemaet herunder er stavelser med tryk fremhævet, hovedtrykket med fed skrift, bitrykket med understregning.

Adjektiv i maskulinum Adjektiv i femininum Adverbium Betydning
lentolenta lentamentelangsomt
eleganteelegante elegantementeelegant
generalgeneral generalmentenormalt, almindeligvis
inicoinica inicamenteironisk

Adverbiers komparation

Adverbier-mente og nogle andre kan gradbøjes med más ("mere") eller menos ("mindre"). I superlativ bruges bestemt artikel i neutrum, lo.

Positiv
"hurtigt"
Komparativ
"hurtigere"
Superlativ
"hurtigst"
rápidamente más rápidamentelo más rápidamente
langt væklængere væklængst væk
lejosmás lejoslo más lejos
Juan va menos rápidamente que Ana.Juan går ikke så hurtigt som Ana.
(mindre hurtigt)
Ana es la que va lo más rápidamente.Det er Ana der går hurtigst.

Bien, mal, mucho og poco har uregelmæssig gradbøjning. De er ens i komparativ og superlativ, idet der ikke bruges bestemt artikel foran dem. Sammenhængen må altså afgøre betydningen.

Positiv Komparativ
Superlativ
biengodt mejorbedre, bedst
maldårligtpeordårligere/værre, dårligst/værst
muchomeget másmere, mest
pocokun lidtmenosmindre, mindst
Julia canta mejor que Ana.Julia synger bedre end Ana.
María canta mejor.María synger bedre/bedst.
María es la que canta mejor.María er den der synger bedst.

Oversættelse af ind, ud, op, ned, tilbage, hjem

Dansk bruger i forbindelse med bevægelse og retning adverbierne ind, ud, op, ned, tilbage, hjem.

Spansk bruger verber der på én gang udtrykker bevægelse og retning. Bevægelsen kan oversættes med "gå, komme, køre, tage til/fra et sted".

Entran en el restauranteDe går/kommer ind i restauranten
Salen de la iglesiaDe går/kommer ud af kirken
Suben al tercer pisoDe går/kommer/tager op på tredje sal
Bajan del tercer pisoDe går/kommer/tager ned fra tredje sal
Vuelven/regresanDe går/kommer/kører/vender/tager tilbage/hjem.

Hvis det er vigtigt at nævne transportmidlet, tilføjes det med en/a i, med, på + transportmiddel

Bajan en el ascensorDe kører ned med elevatoren
Vuelven en coche/en bicicletaDe kører hjem i bil/på cykel
Vuelven a pieDe går hjem til fods

Oversættelse af jo, vel, da nok, bare...

På dansk har vi en stribe små adverbier, som vi nærmest ikke kan oversætte til andre sprog - heller ikke til spansk. Nogle gange kan man ramme intentionen med andre sproglige virkemidler, andre gange må man bare give op.

Du kommer da vel bare i aften?
Han skriver jo godt.

Vi kan slå disse ord op i ordbogen og finde bud på oversættelser, men de vil ikke give mening på andre sprog, eller vi kan finde ord som i nogle situationer vil ramme betydningen, men i andre vil de ikke, og kan andre sprog ikke ramme det korte og det præcise, som ligger i disse danske ord. Derfor må man tilføje dem fra spansk til dansk, og man skal omformulere og måske slette dem fra dansk til spansk.