A

Spansk grammatik

Substantiver

Spanske substantiver adskilles i køn og bøjes i tal ligesom på dansk. I modsætning til dansk vil spansk helst have et substantiv ad gangen.

Indledende om substantiver

Køn

Du kan bøje alle substantiver på Palabrazo:

Substantiver er enten maskulinum eller femininum. Normen er at substantiver der ender på -o, er maskulinum, og de der ender på -a, -ción eller -dad, er femininum. Desværre er der mange undtagelser, så for at være sikker, skal man slå ordet op - eller bruge grammatikkontrollen.

maskulinum femininum
el amigo vennenla amigaveninden

Substantivets køn bestemmer kønnet på de omkringståendes ord - ligesom på dansk. Vær dog opmærksom på ændring i stavning af artiklen ved substantiver i femininum som begynder med en a-lyd Læs om artiklernes stavning.

Mere om substantivernes køn

Tal

Du kan bøje alle substantiver på Palabrazo:

Substantiver står i singularis eller pluralis. Pluralis ender på -s eller efter konsonant -es.

el amigo vennenlos amigosvennerne
el paíslandetlos paíseslandene
Mere om substantivernes tal

Sammensætning

Der findes meget få sammensatte substantiver. Når man vil oversætte danske sammen­skrevne substantiver til spansk, er de mest almindelige løsninger at bruge enten substantiv + de + substantiv eller substantiv + adjektiv.

el director del banco bankdirektøren ("bankens direktør")
el tiempo librefritiden ("den frie tid")

På dansk er det en retskrivningsregel, at vi skal sammenskrive substantiver som står ved siden af hinanden, og på engelsk sætter man bare substantiver efter hinanden. Som hovedregel kan man ikke skrive to substantiver efter hinanden på spansk. Der skal altid noget imellem.

Mere om substantivernes sammenskrivning

Substantivers køn

Substantiver er enten maskulinum eller femininum. I langt de fleste tilfælde må man lære ordets køn samtidig med glosen eller slå det op i ordbogen. Her vises de regler, der kan opstilles ud fra endelse og betydning:

Substantiver, der ender på -o, er maskulinum

el bolso tasken
el libro bogen

Ganske få ord, der ender på -o, er femininum. Bortset fra mano er de forkortelser af femi­ni­nums­ord.

la mano hånden
la foto(grafía) fotoet
la moto(cicleta) motorcyklen, knallerten
la radio(emisora) radioen

Nogle personbetegnelser på, der ender på -o kan også være femininum. Se dem her

Substantiver, der ender på -a, er femininum

la casahuset
la sillastolen

Ord der ender på -ma og -ta af græsk oprindelse

En del ord, der ender på -a, er dog maskulinum. Det gælder alle ord af græsk oprindelse, der ender på -ma og -ta.

el díadagen
el mapakortet
el planetaplaneten
el poetadigteren
el idiotaidioten
el climaklimaet
el idiomasproget
el problemaproblemet
el sistemasystemet
el tematemaet

Nogle personbetegnelser, der ender på -a, kan også være maskulinum.Se dem her

Substantiver, der ender på -ción, -sión, -ad, -ud og -ez, er femininum

la situaciónsituationen
la televisiónfjernsynet
la ciudadbyen
la juventudungdommen
la niñezbarndommen

Substantiver, der betegner personer og dyr, følger det biologiske køn

I følgende eksempler udskiftes -o i maskulinum med -a i femininum, eller der tilføjes et -a:

maskulinumfemininum
el hijosønnenla hijadatteren
el primofætterenla primakusinen
el abogadoadvokatenla abogadaadvokaten
el médicolægenla médicalægen
el ministroministerenla ministraministeren
el perro(han)hundenla perrahunhunden
el españolspanierenla españolaspanieren
el profesorlærerenla profesoralæreren

Kønsbetingede betegnelser

I følgende eksempler bruges der forskellige ord i maskulinum og femininum:

maskulinumfemininum
el hombremandenla mujerkvinden
el marido(ægte)mandenla mujerkonen
el padrefaderenla madremoderen
el actorskuespillerenla actrizskuespillerinden
el héroeheltenla heroínaheltinden
el príncipeprinsenla princesaprinsessen
el reykongenla reinadronningen
el leónløvenla leonaløvinden
el torotyrenla vacakoen

Substantiver som staves ens uanset køn

Nogle personbetegnelser har samme form i maskulinum og femininum. Det gælder alle ord, der ender på -ista, en del ord, der ender på -a, -ante og -ente og nogle få, der ender på -o.

el/la artistakunstneren
el/la dentistatandlægen
el/la taxistataxachaufføren
el/la turistaturisten
el/la astronautaastronauten
el/la colegakollegaen
el/la indígenaden indfødte
el/la policíapolitibetjenten
el/la belgabelgieren
el/la cantantesangeren/sangerinden
el/la estudianteden studerende
el/la clientekunden
el/la inocenteden uskyldige
el/la modelofotomodellen
el/la soldadosoldaten
el/la testigovidnet

-ante og -ente

Nogle få ord på -ante og -ente får dog endelsen -a i femininum:

el infante/la infantainfanten, kongesønnen/infantinden, kongedatteren (eller gift med infanten)
el dependiente/la dependientaekspedienten
el pariente/la parientaslægtningen
el presidente/la presidentapræsidenten

Personbetegnelser, der ikke følger det biologiske køn

Nogle få personbetegnelser har fast køn uanset biologisk køn.

el geniogeniet
la parejapartneren/parret
la personapersonen
el personajepersonen (fx i roman)
la víctimaofferet

Substantiver med betydningsskifte efter køn

maskulinumfemininum
el capitalkapitalenla capitalhovedstaden
el cólerakoleraenla cóleravreden
el curapræstenla curakuren
el frentefrontenla frentepanden
el ordenordenenla ordenordren
el policíapolitimandenla policíapolitiet/"politikvinden"

Substantiver i singularis og pluralis

Pluralis dannes ved tilføjelse af -s hvis ordet i singularis ender på vokal, og -es hvis det ender på konsonant, -y og betonet .

el amigo vennenlos amigosvennerne
el cochebilenlos cochesbilerne
el paíslandetlos paíseslandene
el reykongenlos reyeskongerne
(kongeparret)
el israelíisraelerenlos israelíesisraelerne

Ord der i singularis ender på ubetonet vokal + s, er uændrede i pluralis.

el análisis analysenlos análisisanalyserne
el cumpleaños fødselsdagenlos cumpleañosfødselsdagene
un lunesen mandagdos lunesto mandage

I nogle ord bortfalder/tilføjes en accent ved tilføjelse af den ekstra stavelse -es fordi trykket herved bliver regelmæssigt/uregelmæssigt.

el autobús bussenlos autobusesbusserne
la estaciónstationenlas estacionesstationerne
el jovenden unge (mand)los jóvenesde unge

I nogle ganske få ord flyttes trykket til en anden stavelse ved tilføjelse af endelsen -es.

el carácter karakterenlos caractereskaraktererne
el gimenregimetlos remenesregimerne

I ord der i singularis ender på -z, ændres dette til -c- foran endelsen -es.

el pez fiskenlos pecesfiskene
una vez en gangmuchas vecesmange gange

Pluralisformen i maskulinum af nogle personbetegnelser kan have to betydninger:

el hijo sønnenlos hijossønnerne/børnene
el padre faderenlos padresfædrene/forældrene
mi hermano min brormis hermanosmine brødre/mine søskende
el reykongenlos reyeskongerne/kongeparret

Følgende ord bruges kun i singularis (dog kan man især i ældre tekster se las gentes):

el dinero pengene
la propinadrikkepengene
la gentemenneskene, folk
Substantiver med fast pluralis

Følgende ord bruges som regel i pluralis:

las afueras udkanten
los alrededoresomegnen
los celosjalousien
las ganaslysten
las tijerassaksen
las vacacionesferien

I hilseudtryk bruges pluralis:

buenos días goddag, godmorgen
buenas tardesgoddag, godaften
buenas nochesgodaften, godnat

Genitiv

På dansk og engelsk sætter vi et 's' efter ejeren af noget: "Peters cykel". Det kan man ikke på spansk.

Genitiv laves ved at sætte det ejede først + de + ejeren - ligesom på engelsk, hvis man bruger 'of' konstruktionen. Det ejede skal altid have en bestemt artikel før.

La bicicleta de María es roja.Marías cykel er rød.
El coche del padre es azul.Faderens bil er blå.
El tejado de la casa es negro.Husets tag er sort.

En formel for dette er

DanskEjer-sObjekt
Spanskel/la/los/lasObjektdeEjer

Det skulle gerne være tydeligt, at rækkefølgen er omvendt for os danskere, og dette koster erfaringsmæssigt en del træning.

Sammenskrivning af substantiver

I meget få tilfælde sammenskrives flere ord til ét på spansk. Når man vil oversætte et dansk sammen­sat substantiv til spansk, må man altså finde andre løsninger. En del kan findes i ordbogen. Her vises eksempler på følgende former for sam­men­sæt­ninger:

Substantiv + "de" + substantiv

el día de clase skoledagen
el director del banco bankdirektøren
las vacaciones de octubre efterårsferien

Denne kombination bruges også ved mængdeangivelser, månedsnavne og nogle geografiske navne (hvor dansk ikke skriver ordene sammen, men anbringer dem ved siden af hinanden).

un vaso de leche et glas mælk
un kilo de tomates et kilo tomater
un millón de euros en million euro
el mes de agosto august måned
Ciudad de México Mexico By

Substantiv + adjektiv

el club deportivosportsklubben
el tiempo librefritiden
la energía solarsolenergien

Substantiv + "de" + verbum i infinitiv

la hora de comerspisetiden
el permiso de conducirkørekortet
la máquina de cosersymaskinen

Sammenskrivning af verbum + substantiv

Nogle få substantiver er sammensat af et verbum i præsens og et substantiv i pluralis. De er altid maskulinum. Her vises nogle af de mest brugte.

el abrelatas abre "åbner"+ latas "dåser"dåseåbneren
el cumpleañoscumple "fylder" + años "år"fødselsdagen
el rompecabezasrompe "bryder" + cabezas "hoveder"puslespillet

Sammenstilling af substantiv + substantiv

I sjældne tilfælde ses to substantiver stillet sammen uden præposition. I pluralis er det kun det første der bøjes.

el arco iris, los arcos irisregnbuen, regnbuerne
el coche bomba, los coches bombabilbomben, bilbomberne
el hombre rana, los hombres ranafrømanden, frømændene

Proprier

Proprier har normalt ingen artikel.

Juan y María Juan og Maria
Están en EspañaDe er i Spanien
Viven en MadridDe bor i Madrid

De geografiske navne får bestemt artikel hvis der tilføjes et adjektiv o.lign.

la España moderna det moderne Spanien
el Madrid nocturnodet natlige Madrid
la Andalucía de los gitanossigøjnernes Andalucien

Familienavne

Spaniere har to efternavne: Pedro Gómez Rodriguez.

Gómez er Pedros fars første efternavn, og Rodriguez er hans mors første efternavn. Når Pedro gifter sig med Ana Molina Muñoz og får et barn, kommer dette altså til at få efternavnene Gómez Molina. Som fællesbetegnelse for familien bruges faderens første efternavn, her altså los Gómez (familien Gómez)

Familienavne kan sættes i pluralis med bestemt artikel og betegne familien.

los Gómez familien Gómez

Kælenavne

En stribe navne har faste kælenavne. José hedder således Pepe mellem venner. Her er en nogle eksempler, men det er helt utilstrækkeligt. Listen af navne er meget lang, og de bruger ofte normerne på en lokal måde - så i det konkrete møde med nogen er det ok at spørge, hvad de hedder formelt.

Drenge

Antonio Toni
Francisco Paco
Ignacio Nacho
Javier Javi
Jesús Chus
José Pepe
José María Chema

Piger

Concepción Concha
Dolores Lola
Guadalupe Lupe
María Isabel Maribel
Mercedes Merche
Pilar Pili
Susana Susi
Teresa Tere

Højtider

Navne på højtider skrives med stort be­gyn­del­ses­bog­stav og findes både med og uden artikel afhængigt af den sammenhæng de optræder i (omtrent som på dansk).

Celebramos Navidad Vi fejrer jul
Llega la NavidadJulen kommer

Artikel ved forkortelser

Forkortelser bruges oftest med bestemt artikel i samme køn og tal som hovedordet i sam­men­hæn­gen. ETA, som er en forkortelse af baskiske ord, er en undtagelse herfra.

los EE. UU/los EE UU (los Estados Unidos) USA
los JJ.OO/los JJ OO
(los Juegos Olímpicos)
OL
la ONU
(la Organización de las Naciones Unidas)
FN
la OTAN
(la Organización del Tratado del Atlántico Norte)
NATO
el SIDA
(el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)
AIDS
la UE
(la Unión Europea)
EU
ETA
(Euskadi Ta Askatasuna)
ETA
(Baskerlandet og Friheden)